Subsidies zon-PV

In Nederland bestaan er verschillende subsidies die bijdragen aan het verbeteren van de business case van zon-PV-projecten. De subsidies zijn uiteenlopend, van regionaal tot landelijk en van een exploitatiesubsidie tot een eenmalige investering. De twee belangrijkste landelijke subsidies voor zakelijke zon-PV-projecten worden hieronder uiteengezet: De SDE++ en de ISDE.

De SDE++ subsidie

Dit jaar wordt de SDE++ opengesteld op 6 juni. Er is een beschikbaar budget van maar liefst 8 miljard euro! Naast het hoge budget zijn de basisbedragen van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) voor het eerst met tientallen procenten verhoogd in vergelijking met het voorgaande jaar.

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De SDE++ draagt hieraan bij. De regeling stimuleert zowel de grootschalige productie van hernieuwbare energie als CO2-verlaging. De SDE++ is geschikt voor meerdere technieken, zoals onder andere:

 • Zon-PV
 • Wind op land en op zee
 • Waterkracht
 • Osmose
 • CO2-afvang en -opslag
 • Hernieuwbare warmte
 • Hernieuwbaar gas

Voor wie?

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitorganisaties en kan enkel door de producent aangevraagd worden. Daarnaast is het vereist dat het project een minimale omvang heeft van 15 kWp en dient het aangesloten te worden op een grootverbruikaansluiting (groter dan 3*80A). De SDE++ kan niet gestapeld worden in combinatie met andere subsidieregelingen.

De werking

De SDE++ is een exploitatiesubsidie voor 15 jaar plus één uitloopjaar. De subsidie kan aangevraagd worden voor een aantal cent per iedere opgewekte kWh (het basisbedrag/indieningsbedrag). Vervolgens is er het correctiebedrag, deze wordt ieder jaar achteraf vastgesteld. De hoogte van het correctiebedrag is afhankelijke van de gemiddelde marktwaarde van een opgewekte kWh. Oftewel, het dient de waarde van een kWh te weerspiegelen die het betreffende jaar verkocht kon worden aan de markt. Als deze boven het basisbedrag uitkomt (jaar 13 en 14 in de afbeelding hieronder), wordt er geen subsidie uitgekeerd aan het project.

Wanneer het correctiebedrag juist heel laag ligt (jaar 2 en 3 in de afbeelding hierboven), dan vormt de basisenergieprijs de ‘bodem’ voor het uit te keren subsidiebedrag. Als het correctiebedrag onder de basisenergieprijs zakt, dan wordt er vanuit de SDE++ geen aanvullend subsidiebedrag uitgekeerd.

Werking SDE++ subsidie zon-PV
Afbeelding: De werking van de SDE++-subsidie (bron: RVO.nl)

Wat is nieuw?

Allereerst is er in 2023 geen productieplafond meer voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land. Daardoor worden geen projecten meer afgewezen op basis van de maximumproductie. Dit heeft te maken met de invoering van ‘hekjes’. Hiervoor is er budget uit de SDE gereserveerd voor minder rendabele technieken.

Ten tweede is netcongestie inmiddels in bijna heel Nederland een actueel onderwerp voor het invoeden van hernieuwbare stroom. Voor projecten groter dan 1 MWp gold in 2022 al de regel dat deze voor maximaal 50% van het vermogen teruglevercapaciteit mogen aanvragen. Dat geldt dit voor dit jaar ook voor projecten onder de 1 MWp.

Tot slot is het voor ondernemers mogelijk om opnieuw een subsidieaanvraag in te dienen, terwijl ze al een subsidiebeschikking uit een eerdere ronde hebben ontvangen. De voorwaarde is wel dat projecten niet meer te realiseren zijn met de vorige subsidiebeschikking. RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) stelt verschillende eisen aan het opnieuw indienen van een subsidieaanvraag.

De ISDE-subsidie

De ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing) is geschikt voor zowel particulieren als zakelijke aanvragers. De subsidie is bedoeld voor het nemen van besparende en duurzame maatregelen voor bestaande woningen of bedrijfspanden. In 2023 is € 350 miljoen beschikbaar gesteld voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen, aansluitingen op een warmtenet en een elektrische kookvoorziening. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. De ISDE-subsidie, gericht op particulieren, loopt door tot 2030.

Echter, de subsidie voor de zakelijke markt, zoals voor zonnepanelen en kleinschalige windmolens, loopt tot 2023. Het beschikbare budget voor de zakelijke markt is € 30 miljoen. De subsidie is het gehele jaar aan te vragen, zolang er budget beschikbaar is. Nadat de subsidie is toegekend, dient het systeem binnen 24 maanden gerealiseerd te zijn.

De ISDE is een investeringssubsidie die voor zon-PV aangevraagd kan worden tegen maximaal € 125,- per kWp te installeren vermogen. De ISDE kan aangevraagd worden indien aan de volgende vereisten is voldaan:

 • De aanvraag wordt ingediend op een zakelijke locatie door iedere vorm van een rechtspersoon, evenals een maatschap, stichting, vof en cv.
 • Het project dient een zon-op-dak project te zijn en geldt niet voor veldprojecten.
 • Het verbruik op de locatie is minstens 50.000 kWh op jaarbasis.
 • De aansluiting van het pand is een kleinverbruikaansluiting (maximaal 3*80A)

Nieuwsgierig naar wat één van beide subsidies voor jouw project kan betekenen?
E-xpert neemt de geschikte subsidies mee in de berekening van de business case in een quickscan of haalbaarheidsstudie. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden!